Καταναλωση ρευματος

Για να σας αποδείξουμε ότι τα κόστη λειτουργίας για την PanomaxHD-webcam είναι χαμηλά δείτε τα παρακάτω νούμερα. Η Panomax έχει πραγματικά οικονομική κατανάλωση ρεύματος ανάλογα με την ταχύτητα της περιστροφής και την χρήση του εξαερισμού κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου χειμώνα /καλοκαίρι. Οι ακριβείς φόρμες υπολογισμού είναι διαθέσιμες στο παρακάτω πίνακα excel.

Go top