Διαφορετικες γλωσσες

Σχεδόν όλα τα κείμενα που εμφανίζονται στο Panomax μπορούν να μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες. Η ιστοσελίδα αναγνωρίζει αυτόματα την χώρα προέλευσης του επισκέπτη και αλλάζει αμέσως στην γλώσσα του. Με αυτό τον τρόπο επισκέπτες από όλο τον κόσμο μπορούν να καταλάβουν τα μηνύματα σας που εμφανίζονται στην οθόνη.

Go top