Επισκοπηση Χαρτη

Πατώντας το πλήκτρο επισκόπηση χάρτη εμφανίζετε ένας χάρτης ο οποίος σας δείχνει που βρίσκετε τοποθετημένη η κάμερα και ποιά γωνία καλύπτει το πανόραμα. Δίπλα στην τοποθεσία της κάμερας Panomax ο χάρτης επίσης σας δείχνει την κατεύθυνση που κοιτάτε με την κάμερα. Κάνοντας ζουμ στον χάρτη μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες ή να αλλάξετε στον χάρτη που εμφανίζει τους δρόμους και δείχνει τα ονόματα των οδών. Με αυτό το εργαλείο μπορείτε να βρείτε την τοποθεσία της κάμερας Panomax.

Go top